Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000407
Προμήθεια
24/01/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114595
Προμήθεια Ασβεστόλιθου για τις Μονάδες 3 & 4 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/04/2020 Σε Παράταση 2.562.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200408
Λ.Μ.Π. 1200003050
Υπηρεσία
31/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114627
Παροχή Υπηρεσίας για την κάλυψη αναγκών Λειτουργίας του Υποτομέα Χημικών Εγκαταστάσεων (Κατεργασία Ύδατος, polishing, Βιολογικός Καθαρισμός, Σύστημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Αποθείωση) Μονάδος 4 της «Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 18/02/2020 240.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200218
112.ΛΜ-O.024 (1200003047)
Υπηρεσία
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114658
Λίπανση ταινιοδρόμων και Αναδιπλωτών Αγόνων Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 25/02/2020 145.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200225
112.ΛΜ-O.025 (1200003045)
Υπηρεσία
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114659
Επισκευή ραούλων Ταινιοδρόμων 20/02/2020 55.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200220
1200003093
Υπηρεσία
25/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114749
Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 03/03/2020 Σε Παράταση 103.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200303
ΛΙΓ.-ΜΕΓ. 20032
Προμήθεια
10/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114670
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΚΥΑΘΙΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ ΡΑΟΥΛΩΝ Τ/Δ 24/02/2020 27.348,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200224
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20038
Προμήθεια
10/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114672
ΑΞΟΝΕΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 27/02/2020 33.463,31 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200227
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20020
Προμήθεια
05/03/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114793
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 16/03/2020 Σε Παράταση 50.075,01 Γραφείο Πρωτοκό... 20200316
ΛΙΓ.ΜΕΓ.20015
Προμήθεια
24/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114743
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΡΑΟΥΛΩΝ Τ/Δ 05/03/2020 48.291,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200305
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003079
Υπηρεσία
10/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114815
Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, διοικητηρίου, αποδυτηρίων, Θαλάμων Ελέγχου, συνεργείου, γραφείων & λοιπών χώρων) των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 17/03/2020 Σε Παράταση 403.988,54 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200317
Λ.Μ.Π. 1700000291
Υπηρεσία
20/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114728
Αντικατάσταση της παλαιάς φθαρμένης επιλαστίχωσης, των δεξαμενών γύψου καθώς και των αγωγών αναρρόφησης αντλιών ανακυκλοφορίας γαλακτώματος γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε... 09/03/2020 132.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200309
ΛΜ - 2020 Ε6 (1200003123)
Έργο
20/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114733
Διακίνηση 2.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος του Π. Χωρεμί-ου του Ορυχείου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε.", 10/03/2020 1.304.600 Γραφείο Πρωτοκό... 20200310
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345/ΕΠΑΝ. Νο2
Προμήθεια
12/03/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A114739
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20/03/2020 Σε Παράταση 74.060,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20200320
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20051
Προμήθεια
24/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114740
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 430KW T/Δ BW, ΟΡΥΧΕΙΟΥ 26/03/2020 44.352,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200326
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003213
Υπηρεσία
27/04/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A115000
Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/05/2020 Σε Παράταση 139.092 Μεγαλόπολη 222 ... 20200508
Λ.Μ.Π. 1700000285
Υπηρεσία
06/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114802
Εργασίες επίβλεψης καλής λειτουργίας και προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης αυτόματων αναλυτών συνεχούς μέτρησης σωματιδίων και καυσαερίων της ατμόσφαιρας στους Περιφερειακούς Περιβαλλοντικούς Σταθμούς «ΛΕΟΝΤΑΡΙ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» και «ΙΣΑΡΗ», καθώς κ... 02/04/2020 Σε Παράταση 69.900 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200402
Λ.Μ.Π. 1200003155
Υπηρεσία
28/04/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A115025
Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Προτύπου Χημικού Εργαστηρίου Νοτίου Ελλάδος (ΠΧΕΝΕ) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 12/05/2020 Σε Παράταση 115.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200512
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000451
Προμήθεια
20/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114877
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡ-ΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GRADALL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GRADALL Industries Inc. 11/05/2020 Σε Παράταση 150.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000450
Προμήθεια
20/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114878
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR 11/05/2020 Σε Παράταση 200.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000310
Προμήθεια
29/05/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A116144
Ελαστικός Μεταφορικός Ιμάντας Σωληνωτού Τύπου Τ/Δ ΥΝ52 15/06/2020 Σε Παράταση 415.800 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200615
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20060
Προμήθεια
20/03/2020
0
ΑΔ:A114883
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΜΦΙΔΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 09/04/2020 28.335 Γραφείο Πρωτοκό... 20200409
Λ.Μ.Π. 1200003261
Υπηρεσία
30/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115042
Εργασίες συντήρησης & ολικής αναπεριέλιξης τυλιγμάτων στάτη ηλεκτροκινητήρων χαμηλής τάσης των Μονάδων ΙΙΙ & IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 11/05/2020 Σε Παράταση 68.880,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200002978
Υπηρεσία
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115023
Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/05/2020 Σε Παράταση 122.185,80 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200508
Λ.Μ.Π. 1200003285
Υπηρεσία
29/04/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A115037
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 11/05/2020 Σε Παράταση 121.459,07 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200511
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003206
Υπηρεσία
07/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115069
Υποστηρικτικές εργασίες στις καντίνες του κλάδου Ορυχείων και στο Εστιατόριο (τραπεζοκόμες - μάγειρες) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπης Α.Ε. 15/05/2020 Σε Παράταση 131.783,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200515
Λ.Μ.Π. 1700000290
Υπηρεσία
07/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A115070
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 26/05/2020 328.560 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200526
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000430
Προμήθεια
18/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116219
Ακροφύσια Συστήματος Ψεκαστήρων Πύργου Απορρόφησης Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/06/2020 Σε Παράταση 90.980 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200625
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000450 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο 1
Προμήθεια
28/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116131
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR 22/06/2020 200.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200622
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20090
Προμήθεια
04/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116159
Πείροι και Δακτύλιοι Ερπυστριών και Κάδων Κύριων Μηχανημάτων Ορυχείου 25/06/2020 29.557,72 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200625
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003173
Υπηρεσία
10/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116180
Παροχή Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/06/2020 248.400 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200625
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000470/471
Προμήθεια
27/07/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116425
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤIΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 24/08/2020 Σε Παράταση 1.634.792,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200824
ΛΙΓ.ΜΕΓ. -1200003467
Υπηρεσία
12/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116195
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 29/06/2020 355.062,50 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200629
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003465
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116299
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τα ενδιάμεσα χωριά στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 14/07/2020 Σε Παράταση 319.865 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200714
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003466
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116300
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από τη ΜΕΣΣΗΝΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 21/07/2020 Σε Παράταση 54.150 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200721
Λ.Μ.Ο. 1200003555
Υπηρεσία
13/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116352
Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/07/2020 Σε Παράταση 180.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200721
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000483
Προμήθεια
02/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116302
«Χυτά Ανταλλακτικά Μύλων Λιγνίτη Μονάδας 4» 27/07/2020 Σε Παράταση 34.220,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200727
ΛΜ–2020 Ε13 (1200003630)
Έργο
06/07/2020
0
ΑΔ:A116316
Κατασκευή και συντήρηση καναλιών αποστράγγισης της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 16/07/2020 18.518,73 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200716
Λ.Μ.Π. 1200003573
Υπηρεσία
07/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116321
Συντήρηση & επισκευή δεκαπέντε (15) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής Schindler του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 27/07/2020 25.740 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200727
Λ.Μ.Π. 1700000322
Υπηρεσία
27/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116428
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 04/08/2020 Σε Παράταση 185.150 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200804
Λ.Μ.Π. 1200003539
Υπηρεσία
17/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116381
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 04/08/2020 48.974,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200804
Λ.Μ.Π. 1200003654
Υπηρεσία
04/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116450
Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 13/08/2020 Σε Παράταση 36.180 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200813
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 165
Έργο
23/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116415
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΚΡΑΠ 03/09/2020 165.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200903
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003680
Υπηρεσία
17/09/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116611
Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 24/09/2020 Σε Παράταση 400.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200924
Λ.Μ.Π. 1200003689
Υπηρεσία
24/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116441
Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 20/08/2020 103.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200820
Λ.Μ.Π. 1200003654 (1)
Υπηρεσία
31/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116442
Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 06/08/2020 36.180,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200806
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003747
Υπηρεσία
15/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116589
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/09/2020 Σε Παράταση 72.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200921
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003530
Υπηρεσία
10/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116572
Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 18/09/2020 Σε Παράταση 398.500 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200918
ΛΜ - 2020 Ε19 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Υπηρεσία
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116568
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 14/10/2020 Σε Παράταση 76.098,60 Πρωτόκολλο της ... 20201014
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20196
Προμήθεια
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116663
Σφαιρίδια Σφαιρόμυλων συστήματος Αποθείωσης Μονάδας IV 15/10/2020 34.560 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ... 20201015
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20197
Προμήθεια
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116661
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 430KW ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 22/10/2020 35.248,53 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ... 20201022
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200003793
Υπηρεσία
12/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116721
Συντήρηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 20/10/2020 Σε Παράταση 100.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201020
Λ.Μ. 1700000344
Υπηρεσία
09/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116704
Υποστηρικτικές εργασίας λειτουργίας του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 26/10/2020 144.920 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201026
Λ.Μ. 1700000350
Υπηρεσία
06/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116854
Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών του Κύριου Εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις των Μονάδων του Κλάδου Παραγωγής 19/11/2020 Σε Παράταση 220.779 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22 0... 20201119
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20256
Προμήθεια
22/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116758
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 09/11/2020 11.280,96 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20201109
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003894
Υπηρεσία
24/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116768
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών 05/11/2020 70.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201105
ΛΜ - 2020 E10
Έργο
18/11/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116890
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας. 30/11/2020 Σε Παράταση 402.236,50 Οι Προσφορές π... 20201130
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 1100000514
Προμήθεια
19/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116899
Προμήθεια Ασβεστόλιθου για το Σύστημα Αποθείωσης της Μονάδας IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 14/12/2020 Σε Παράταση 488000 Μεγαλόπολη 20201214
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20261
Προμήθεια
31/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116839
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΞΕΣΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ Τ/Δ 12/11/2020 29.500,60 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20201112
ΛΜ - 2021 Ε1
Έργο
12/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117129
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας 27/01/2021 402.236,50 Μεγαλόπολη 20210127
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004141
Υπηρεσία
04/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117236
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 11/02/2021 Σε Παράταση 124.924,50 Μεγαλόπολη 222 ... 20210211
Λ.Μ. 1700000360
Υπηρεσία
04/03/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A117386
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των συστημάτων διακίνησης λιγνίτη αποκομιδής τέφρας, ασβεστολίθου και παραπροϊόντων Αποθείωσης, της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 12/03/2021 Σε Παράταση 98.882 Μεγαλόπολη 222 ... 20210312
Λ.Μ. 1200004156
Υπηρεσία
04/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117237
Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων, συνεργείων, Θαλάμων Ελέγχου, γραφείων & λοιπών χώρων) των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 03/03/2021 304.662,18 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20210303
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200004262
Υπηρεσία
23/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117332
Επισκευή & Συντήρηση Οχημάτων UNIMOG του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 11/03/2021 120.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22 2... 20210311
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1700000400
Υπηρεσία
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118458
Υποστηρικτικές εργασίες Λειτουργίας του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 06/04/2021 198.868,40 Μεγαλόπολη 222 ... 20210406
ΛΜ - 2021 Ε12 (1200004427)
Έργο
14/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118556
Μερική καθαίρεση κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος Αρκαδίας 22/04/2021 Σε Παράταση 154.963,50 Μεγαλόπολη Αρκα... 20210422
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004502
Υπηρεσία
10/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118612
Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 18/05/2021 Σε Παράταση 209.927,75 Μεγαλόπολη 222 ... 20210518
Λ.Μ. 1700000411
Υπηρεσία
29/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118602
Έκτακτες επισκευές διαρροών Λέβητα & επισκευή τμημάτων Υ/Π της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/05/2021 101.467,68 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20210525
ΛΜ - 2021 Ε13
Υπηρεσία
11/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118618
Καθαρισμός ταινιοδρόμων μεταφοράς των Ορυχείων της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 24/05/2021 54976 Μεγαλόπολη Αρκα... 20210524
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1200004462
Υπηρεσία
15/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118636
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/05/2021 80.005,38 Μεγαλόπολη 222 ... 20210525
Λ.Μ.1700000414
Υπηρεσία
14/06/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118754
Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη A.E 22/06/2021 Σε Παράταση 65.000,00 Γραφείο πρωτοκό... 20210622
ΛΜ - 2021 Ε14
Έργο
26/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118681
Διακίνηση 1.000.000 M3 στ. αγόνων για τη βελτίωση των κλίσεων των πρανών του κυρίου Πεδίου Χωρεμίου και τη διαμόρφωση των τελικών πρανών 09/06/2021 1.050.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, Τ.Κ... 20210609
ΛΙΓ. ΜΕΓ.- 1200004373
Υπηρεσία
16/06/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118768
Υπηρεσίες Φύλαξης των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 22/06/2021 Σε Παράταση 105.344,88 Μεγαλόπολη 222 ... 20210622
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 58 - Επανάληψη Νο1
Έργο
26/07/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118892
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ-ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12/08/2021 Σε Παράταση 40221,67 22200 Μεγαλόπολ... 20210812
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 170
Έργο
28/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118792
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΚΡΑΠ 15/07/2021 1 Μεγαλόπολη 20210715
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1/2021 (SAP 1200004796)
Υπηρεσία
26/07/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118893
Μεταφορά Υλικών από Αθήνα-Πειραιά στη Μεγαλόπολη και αντίστροφα 23/08/2021 60000 Μεγαλόπολη 20210823
Λ.Μ. 1200004829
Υπηρεσία
10/08/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118952
Εξειδικευμένες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 24/08/2021 34.800 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20210824
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004939
Υπηρεσία
10/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119050
Μεταφορά προσωπικού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 28/09/2021 252.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20210928
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004940
Υπηρεσία
14/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119055
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τα ενδιάμεσα χωριά στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 30/09/2021 182.370 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20210930
Λ.Μ. 1200005019
Υπηρεσία
16/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119065
Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου Schindler του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 05/10/2021 19.446 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211005
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004961
Υπηρεσία
30/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119106
Συγκολλήσεις Ιμάντων Μηχανημάτων του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 05/10/2021 Σε Παράταση 80.005,62 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20211005
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004947
Υπηρεσία
21/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119080
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών του Ορυχείου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 05/10/2021 80.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211005
Λ.Μ. 1200005004
Υπηρεσία
18/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119149
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/10/2021 Σε Παράταση 59.815,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211021
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-21340
Προμήθεια
29/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119104
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ, ΕΒΑΠΟΡΕ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ 14/10/2021 59.985,00 Μεγαλόπολη 20211014
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-21326
Υπηρεσία
29/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119105
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 14/10/2021 56.220,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211014
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200005018
Υπηρεσία
18/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119150
Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων του Κλάδου Ορυχείων Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/10/2021 Σε Παράταση 96.000,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211021
ΛΜ - 2021 Ε22 (1200005061)
Υπηρεσία
08/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119129
Καθαρισμός ταινιοδρόμων – αυλών λιγνίτη της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 21/10/2021 23.970 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211021
Λ.Μ. 1700000426
Υπηρεσία
19/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119157
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των συστημάτων διακίνησης λιγνίτη αποκομιδής τέφρας, ασβεστολίθου και παραπροϊόντων Αποθείωσης, της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 11/11/2021 70.800 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211111
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-21340 ΕΠΑΝ. 1
Προμήθεια
27/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119189
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ, ΕΒΑΠΟΡΕ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ 22/11/2021 59.985,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211122
Λ.Μ. 1700000430
Υπηρεσία
01/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119208
Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας ΙV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/11/2021 96.169,60 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211125
ΛΙΓ. ΜΕΓ.- 1200005264
Υπηρεσία
10/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119255
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης Διπλωματούχων Μεταλλειολόγων Πολυτεχνειακής Εκπαίδευσης ή Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών στον Κλάδο των Ορυχείων και Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Πολυτεχνειακής Εκπαίδευσης στον Κλάδο Παραγω... 23/11/2021 84.585,76 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211123
ΛΜ - 2021 Ε41
Υπηρεσία
12/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119268
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 25/11/2021 61.015,50 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ... 20211125
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200003880
Υπηρεσία
15/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119276
Επισκευή Ραούλων Ταινιόδρομων των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 30/11/2021 54.400 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22 2... 20211130
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1200005132
Υπηρεσία
26/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119332
Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 07/12/2021 Σε Παράταση 71.773,72 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211207
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200005330
Υπηρεσία
25/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119317
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Υποστήριξης Χειριστών Κύριων μηχανημάτων, Τεχνικών Ορυχείων Επιτηρητών, Μηχανοτεχνιτών και Αρχιτεχνιτών ηλεκτρολόγων για τις ανάγκες στον Κλάδο των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπης Α.Ε. 14/12/2021 165.867,68 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211214
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 3
Υπηρεσία
01/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119351
“Ελαστικές επενδύσεις τυμπάνων Τ/Δ” 20/12/2021 Σε Παράταση 28.620,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211220
Λ.Μ. 1200005402
Υπηρεσία
15/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119412
Υποστηρικτικές εργασίες των Τομέων Λειτουργίας, Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 30/12/2021 292.859,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211230
ΛΜ - 2021 Ε46
Έργο
18/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119523
Διακίνηση 400.000 M3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση του Δυτικού πρανούς του Ορυχείου Χωρεμίου της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ Α.Ε 09/02/2022 Σε Παράταση 499.200 Μεγαλόπολη 20220209
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005472
Υπηρεσία
18/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119527
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/01/2022 Σε Παράταση 136.176,11 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220125
Λ.Μ. 1700000442
Υπηρεσία
31/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119590
Αντικαταστάσεις τμημάτων Υψηλής Πίεσης στον Λέβητα της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγ ωγ ής της Λιγνιτικής Μ εγα λόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 09/02/2022 Σε Παράταση 220.843,85 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220209
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 21540
Προμήθεια
11/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119487
ΘΡΑΥΣΤΗ ΟΡΥΚΤΗ ΠΕΤΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 31/01/2022 37.600 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20220131
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1200005574
Υπηρεσία
31/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119589
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 10/02/2022 Σε Παράταση 100.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220210
ΛΜ - 2022 Ε1
Υπηρεσία
18/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119522
Εκτέλεση εργασιών με χρήση προωθητή τύπου Cat-D6 για υποστήριξη της λειτουργίας των εκσκαφέων των Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 01/02/2022 40.500 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ... 20220201
Λ.Μ. 1700000462
Υπηρεσία
08/02/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119624
Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. έτους 2022 14/02/2022 Σε Παράταση 99.225 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220214
ΛΙΓ.ΜΕΓ-22013
Προμήθεια
05/02/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119615
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤIΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε. 21/02/2022 Σε Παράταση 132.804 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20220221
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005598
Υπηρεσία
28/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119580
Επισκευή & Συντήρηση Οχημάτων UNIMOG του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 15/02/2022 198.765,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20220215
ΛΜ - 2022 Ε1 - 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Υπηρεσία
02/02/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119598
Εκτέλεση εργασιών με χρήση προωθητή τύπου Cat-D6 για υποστήριξη της λειτουργίας των εκσκαφέων των Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 07/02/2022 40.500 Μεγαλόπολη Αρκα... 20220207
ΛΜ - 2022 Ε3
Έργο
04/02/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119612
Διακίνηση 1.750.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος για την αποφόρτιση περιοχής ανατολικά του οικισμού Τριποτάμου και απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος στο νοτιοανατολικό τμήμα του Πεδίου Χωρεμίου της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 22/02/2022 1.975.750 Μεγαλόπολη Αρκα... 20220222
Λ.Μ. 1700000461
Υπηρεσία
23/02/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119673
Εκτέλεση εργασιών επισκευής του Κύριου Εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Μάρτιος – Απρίλιος του 2022) και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις τη... 02/03/2022 Σε Παράταση 281.210 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220302
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200005742
Υπηρεσία
28/02/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119681
Συντήρηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 08/03/2022 Σε Παράταση 75.000,00 Πρωτόκολλο Λιγν... 20220308
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005609
Υπηρεσία
16/02/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119655
Λίπανση Ταινιόδρομων & Αναδιπλωτών Αγόνων Ορυχείων για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 03/03/2022 149.992 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220303
ΛΜ - 2022 Ε17
Έργο
21/04/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119761
Διακίνηση 2.000.000 M3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση του Νότιου και Δυτικού πρανούς του Ορυχείου Χωρεμίου της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 09/05/2022 2.967.000 Μεγαλόπολη Αρκα... 20220509
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22104
Προμήθεια
10/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119808
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 26/05/2022 58.720 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220526
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22224
Προμήθεια
12/05/2022

ΑΔ:A119822
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΡΑΟΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 23/05/2022 96.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20220523
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22058
Προμήθεια
10/05/2022
0
ΑΔ:A119810
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 10LT ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ & ΦΙΑΛΕΣ 0,5 LT (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 Η 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 23/05/2022 23.200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220523
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005849
Υπηρεσία
11/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119816
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 26/05/2022 144.075,16 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220526
ΛΜ - 2022 Ε16
Έργο
17/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119843
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας 30/05/2022 662.390 Μεγαλόπολη 20220530
Λ.Μ. 1200006167
Υπηρεσία
18/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119847
Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη A.E. 16/06/2022 78.700 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220616