Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000407
Προμήθεια
24/01/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114595
Προμήθεια Ασβεστόλιθου για τις Μονάδες 3 & 4 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/04/2020 Σε Παράταση 2.562.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200408
Λ.Μ.Π. 1200003050
Υπηρεσία
31/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114627
Παροχή Υπηρεσίας για την κάλυψη αναγκών Λειτουργίας του Υποτομέα Χημικών Εγκαταστάσεων (Κατεργασία Ύδατος, polishing, Βιολογικός Καθαρισμός, Σύστημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Αποθείωση) Μονάδος 4 της «Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 18/02/2020 240.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200218
112.ΛΜ-O.024 (1200003047)
Υπηρεσία
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114658
Λίπανση ταινιοδρόμων και Αναδιπλωτών Αγόνων Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 25/02/2020 145.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200225
112.ΛΜ-O.025 (1200003045)
Υπηρεσία
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114659
Επισκευή ραούλων Ταινιοδρόμων 20/02/2020 55.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200220
1200003093
Υπηρεσία
25/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114749
Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 03/03/2020 Σε Παράταση 103.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200303
ΛΙΓ.-ΜΕΓ. 20032
Προμήθεια
10/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114670
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΚΥΑΘΙΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ ΡΑΟΥΛΩΝ Τ/Δ 24/02/2020 27.348,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200224
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20038
Προμήθεια
10/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114672
ΑΞΟΝΕΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 27/02/2020 33.463,31 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200227
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20020
Προμήθεια
05/03/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114793
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 16/03/2020 Σε Παράταση 50.075,01 Γραφείο Πρωτοκό... 20200316
ΛΙΓ.ΜΕΓ.20015
Προμήθεια
24/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114743
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΡΑΟΥΛΩΝ Τ/Δ 05/03/2020 48.291,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200305
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003079
Υπηρεσία
10/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114815
Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, διοικητηρίου, αποδυτηρίων, Θαλάμων Ελέγχου, συνεργείου, γραφείων & λοιπών χώρων) των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 17/03/2020 Σε Παράταση 403.988,54 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200317
Λ.Μ.Π. 1700000291
Υπηρεσία
20/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114728
Αντικατάσταση της παλαιάς φθαρμένης επιλαστίχωσης, των δεξαμενών γύψου καθώς και των αγωγών αναρρόφησης αντλιών ανακυκλοφορίας γαλακτώματος γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε... 09/03/2020 132.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200309
ΛΜ - 2020 Ε6 (1200003123)
Έργο
20/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114733
Διακίνηση 2.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος του Π. Χωρεμί-ου του Ορυχείου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε.", 10/03/2020 1.304.600 Γραφείο Πρωτοκό... 20200310
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345/ΕΠΑΝ. Νο2
Προμήθεια
12/03/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A114739
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20/03/2020 Σε Παράταση 74.060,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20200320
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20051
Προμήθεια
24/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114740
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 430KW T/Δ BW, ΟΡΥΧΕΙΟΥ 26/03/2020 44.352,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200326
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003213
Υπηρεσία
27/04/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A115000
Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/05/2020 Σε Παράταση 139.092 Μεγαλόπολη 222 ... 20200508
Λ.Μ.Π. 1700000285
Υπηρεσία
06/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114802
Εργασίες επίβλεψης καλής λειτουργίας και προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης αυτόματων αναλυτών συνεχούς μέτρησης σωματιδίων και καυσαερίων της ατμόσφαιρας στους Περιφερειακούς Περιβαλλοντικούς Σταθμούς «ΛΕΟΝΤΑΡΙ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» και «ΙΣΑΡΗ», καθώς κ... 02/04/2020 Σε Παράταση 69.900 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200402
Λ.Μ.Π. 1200003155
Υπηρεσία
28/04/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A115025
Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Προτύπου Χημικού Εργαστηρίου Νοτίου Ελλάδος (ΠΧΕΝΕ) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 12/05/2020 Σε Παράταση 115.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200512
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000451
Προμήθεια
20/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114877
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡ-ΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GRADALL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GRADALL Industries Inc. 11/05/2020 Σε Παράταση 150.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000450
Προμήθεια
20/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114878
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR 11/05/2020 Σε Παράταση 200.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000310
Προμήθεια
29/05/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A116144
Ελαστικός Μεταφορικός Ιμάντας Σωληνωτού Τύπου Τ/Δ ΥΝ52 15/06/2020 Σε Παράταση 415.800 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200615
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20060
Προμήθεια
20/03/2020
0
ΑΔ:A114883
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΜΦΙΔΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 09/04/2020 28.335 Γραφείο Πρωτοκό... 20200409
Λ.Μ.Π. 1200003261
Υπηρεσία
30/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115042
Εργασίες συντήρησης & ολικής αναπεριέλιξης τυλιγμάτων στάτη ηλεκτροκινητήρων χαμηλής τάσης των Μονάδων ΙΙΙ & IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 11/05/2020 Σε Παράταση 68.880,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200002978
Υπηρεσία
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115023
Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/05/2020 Σε Παράταση 122.185,80 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200508
Λ.Μ.Π. 1200003285
Υπηρεσία
29/04/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A115037
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 11/05/2020 Σε Παράταση 121.459,07 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200511
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003206
Υπηρεσία
07/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115069
Υποστηρικτικές εργασίες στις καντίνες του κλάδου Ορυχείων και στο Εστιατόριο (τραπεζοκόμες - μάγειρες) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπης Α.Ε. 15/05/2020 Σε Παράταση 131.783,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200515
Λ.Μ.Π. 1700000290
Υπηρεσία
07/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A115070
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 26/05/2020 328.560 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200526
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000430
Προμήθεια
18/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116219
Ακροφύσια Συστήματος Ψεκαστήρων Πύργου Απορρόφησης Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/06/2020 Σε Παράταση 90.980 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200625
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000450 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο 1
Προμήθεια
28/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116131
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR 22/06/2020 200.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200622
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20090
Προμήθεια
04/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116159
Πείροι και Δακτύλιοι Ερπυστριών και Κάδων Κύριων Μηχανημάτων Ορυχείου 25/06/2020 29.557,72 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200625
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003173
Υπηρεσία
10/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116180
Παροχή Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/06/2020 248.400 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200625
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000470/471
Προμήθεια
27/07/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116425
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤIΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 24/08/2020 Σε Παράταση 1.634.792,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200824
ΛΙΓ.ΜΕΓ. -1200003467
Υπηρεσία
12/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116195
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 29/06/2020 355.062,50 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200629
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003465
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116299
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τα ενδιάμεσα χωριά στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 14/07/2020 Σε Παράταση 319.865 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200714
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003466
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116300
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από τη ΜΕΣΣΗΝΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 21/07/2020 Σε Παράταση 54.150 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200721
Λ.Μ.Ο. 1200003555
Υπηρεσία
13/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116352
Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/07/2020 Σε Παράταση 180.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200721
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000483
Προμήθεια
02/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116302
«Χυτά Ανταλλακτικά Μύλων Λιγνίτη Μονάδας 4» 27/07/2020 Σε Παράταση 34.220,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200727
ΛΜ–2020 Ε13 (1200003630)
Έργο
06/07/2020
0
ΑΔ:A116316
Κατασκευή και συντήρηση καναλιών αποστράγγισης της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 16/07/2020 18.518,73 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200716
Λ.Μ.Π. 1200003573
Υπηρεσία
07/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116321
Συντήρηση & επισκευή δεκαπέντε (15) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής Schindler του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 27/07/2020 25.740 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200727
Λ.Μ.Π. 1700000322
Υπηρεσία
27/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116428
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 04/08/2020 Σε Παράταση 185.150 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200804
Λ.Μ.Π. 1200003539
Υπηρεσία
17/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116381
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 04/08/2020 48.974,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200804
Λ.Μ.Π. 1200003654
Υπηρεσία
04/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116450
Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 13/08/2020 Σε Παράταση 36.180 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200813
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 165
Έργο
23/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116415
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΚΡΑΠ 03/09/2020 165.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200903
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003680
Υπηρεσία
17/09/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116611
Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 24/09/2020 Σε Παράταση 400.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200924
Λ.Μ.Π. 1200003689
Υπηρεσία
24/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116441
Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 20/08/2020 103.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200820
Λ.Μ.Π. 1200003654 (1)
Υπηρεσία
31/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116442
Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 06/08/2020 36.180,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200806
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003747
Υπηρεσία
15/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116589
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/09/2020 Σε Παράταση 72.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200921
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003530
Υπηρεσία
10/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116572
Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 18/09/2020 Σε Παράταση 398.500 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200918
ΛΜ - 2020 Ε19 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Υπηρεσία
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116568
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 14/10/2020 Σε Παράταση 76.098,60 Πρωτόκολλο της ... 20201014
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20196
Προμήθεια
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116663
Σφαιρίδια Σφαιρόμυλων συστήματος Αποθείωσης Μονάδας IV 15/10/2020 34.560 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ... 20201015
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20197
Προμήθεια
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116661
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 430KW ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 22/10/2020 35.248,53 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ... 20201022
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200003793
Υπηρεσία
12/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116721
Συντήρηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 20/10/2020 Σε Παράταση 100.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201020
Λ.Μ. 1700000344
Υπηρεσία
09/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116704
Υποστηρικτικές εργασίας λειτουργίας του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 26/10/2020 144.920 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201026
Λ.Μ. 1700000350
Υπηρεσία
19/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116747
Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών του Κύριου Εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις των Μονάδων του Κλάδου Παραγωγής 10/11/2020 220.779 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22 0... 20201110
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20256
Προμήθεια
22/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116758
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 09/11/2020 11.280,96 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20201109
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003894
Υπηρεσία
24/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116768
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών 05/11/2020 70.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201105