Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΛΙΓ. ΜΕΓ. - 1100000235/1
Προμήθεια
31/05/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108701
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ HYUNDAI 13/06/2019 Σε Παράταση 300.000,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190613
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200001717
Υπηρεσία
20/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108645
Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, διοικητηρίου, αποδυτηρίων, Θαλάμων Ελέγχου, συνεργείων, γραφείων & λοιπών χώρων) των Μονάδων 3 & 4 του Κλάδου Παραγωγής και των εγκαταστάσεων του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 10/06/2019 427.499,37 Γραφείο Πρωτόκο... 20190610
Λ.Μ.Π. 1200001714
Υπηρεσία
29/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108676
Συντήρηση & επισκευή δεκαέξι (16) ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής Schindler του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 18/06/2019 30.228,96 Γραφείο Πρωτοκό... 20190618
ΛΜ - 2019 Ε8 (1200001746)
Υπηρεσία
29/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108678
Καθαρισμός ταινιοδρόμων μεταφοράς των Ορυχείων της ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε. 10/06/2019 149.920 Γραφείο Πρωτοκό... 20190610
112.ΛΜ-O.013 (1200001807)
Υπηρεσία
31/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108698
Εργασίες επισκευής και συντήρησης Βοηθητικού Εξοπλισμού 18/06/2019 119.994,84 Γραφείο Πρωτοκό... 20190618
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000224
Προμήθεια
05/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108710
Πλάκες Μύλων Λιγνίτη Μονάδας 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 21/06/2019 31.800,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190621
Λ.Μ.Π. :1200001863
Υπηρεσία
06/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108724
Προγραμματισμένες αντικαταστάσεις τμημάτων Υψηλής Πίεσης στους Λέβητες των Μονάδων ΙΙΙ και IV της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε κατά τις προγραμματισμένες Ετήσιες Συντηρήσεις τους (2019 – 2020) 26/06/2019 439.789,40 Γραγείο Πρωτοκό... 20190626
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19/2019
Υπηρεσία
20/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109772
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 11/07/2019 70.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190711
Λ.Μ.Π. 1200001716
Υπηρεσία
20/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109773
Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών και επισκευή στον εξοπλισμό του Μηχανοστασίου, του Χημείου και της εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων, κατά τη λειτουργία, και κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων συντηρήσεων της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγ... 09/07/2019 192.448,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190709
112.Λ.Μ-O.015
Υπηρεσία
20/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109775
Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων UNIMOG 03/07/2019 350.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20190703
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000270
Προμήθεια
21/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109785
Αυλοί Λέβητα Μονάδας 4 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 12/07/2019 60.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20190712
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19176
Προμήθεια
25/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109800
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ, ΕΒΑΠΟΡΕ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ 22/07/2019 143.438,50 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190722
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19184
Προμήθεια
25/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109802
ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ FLENDER 22/07/2019 29.831,60 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190722
ΛΜ - 2019 Ε12 (1200001976)
Έργο
27/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109810
’’Διακίνηση 2.500.000 M3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση περιοχής ανατολικά του οικισμού Τριποτάμου 15/07/2019 2.587.500 Γραφείο Πρωτοκό... 20190715
Λ.Μ.Π. 1700000203
Υπηρεσία
01/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109830
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των συστημάτων διακίνησης Λιγνίτη αποκομιδής τέφρας, ασβεστολίθου και παραπροϊόντων Αποθείωσης, της Μονάδας IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 18/07/2019 142.105,61 Γραφείο Πρωτοκό... 20190718
ΛΜ - 2019 Ε9 (1200002052)
Υπηρεσία
02/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109832
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 17/07/2019 134.666 Γραφείο Πρωτοκό... 20190717
Λ.Μ.Π. 1700000204
Υπηρεσία
05/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109847
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 24/07/2019 442.460,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190724
112.ΛΜ-O.014 (1200002089)
Υπηρεσία
09/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109861
Αποσυναρμολόγηση, αναγόμωση και επισκευή πεδίλων ερπυστριών Κύριου Εξοπλισμού 24/07/2019 91.665,16 Γραφείο Πρωτοκό... 20190724
ΛΜ - 2019 Ε10 (1200002153)
Έργο
18/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110908
Κατασκευή και Συντήρηση έργων υποδομής στα Ορυχεία της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 30/07/2019 77.247,50 Γραφείο Πρωτοκό... 20190730
ΛΜ - 2019 Ε15 (1200002171)
Υπηρεσία
18/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110909
Εργασία προωθητή τύπου Cat-D9 για συνδρομή στις εργασίες λειτουργίας & υποστή-ριξης της εκμετάλλευσης του Ορυχείου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 31/07/2019 84.630 Γραφείο Πρωτοκό... 20190731
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200002001
Προμήθεια
12/08/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 05/09/2019 Σε Παράταση 59.703,05 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190905
Λ.Μ.Π. 1700000222
Υπηρεσία
24/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110922
Αντικατάσταση τμήματος του ψυχοτεχνικού υλικού και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες στον Πύργο Ψύξεως κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Σεπτέμβριος 2019) της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/08/2019 90.504,40 Γραφείο Πρωτοκό... 20190808
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19184 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1
Προμήθεια
05/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110977
ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ FLENDER 05/09/2019 29.831,60 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190905
Λ.Μ.Π. 1700000230
Υπηρεσία
06/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110984
Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α. 27/08/2019 171.700,01 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190827
Λ.Μ.Π. 1700000220
Υπηρεσία
08/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111003
Συντήρηση και υποστηρικτικές εργασίες του συστήματος διακίνησης τέφρας (pipe conveyors) και των συστημάτων διακίνησης ασβεστολίθου & γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 02/09/2019 240.568 Γραφείο Πρωτοκό... 20190902
ΛΜ - 2019 Ε21 (1200002237)
Υπηρεσία
08/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111005
Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην εκτέλεση και τον έλεγχο των τοπογρα-φικών μετρήσεων των ορυχείων και των χωματουργιών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 20/08/2019 29.900 Γραφείο Πρωτοκό... 20190820
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000191
Προμήθεια
09/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111009
Υδράσβεστος Κατεργασίας Ύδατος Μονάδας 3 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 09/09/2019 136.200,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190909
ΛΜ - 2019 Ε23
Υπηρεσία
12/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111021
Διενέργεια Τοπογραφικών αποτυπώσεων των μετώπων των ορυχείων και των χωματουργικών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 21/08/2019 23900 Πρωτόκολλο της ... 20190821
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000311
Προμήθεια
30/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111081
Αντ/κά Συστημάτων Σωληνογραμμών Μεταφοράς Ιπτάμενης Τέφρας ΜΟΝ. 3 & 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 09/09/2019 Σε Παράταση 23.609 Γραφείο Πρωτοκό... 20190909
Λ.Μ.Π. 1700000200
Υπηρεσία
13/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111027
Λίπανση Μηχανημάτων Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 04/09/2019 39.529,07 Μεγαλόπολη 20190904
ΛΜ- 2019 Ε14 (1200002289)
Έργο
13/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111028
Διακίνηση αμμοχαλίκων για την κατασκευή έργων υποδομής στα Ορυχεία της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 22/08/2019 81.829 Μεγαλόπολη 20190822
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19245
Προμήθεια
14/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111029
ΡΑΟΥΛΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 16/09/2019 87287,61 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190916
Λ.Μ.Π. 1700000202
Υπηρεσία
22/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111053
Υποστηρικτικές εργασίες στο Λεβητοστάσιο, στα Η/Φ Τέφρας, στην εγκατάσταση Αποθείωσης και σε λοιπούς χώρους της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 11/09/2019 87.727,77 Γραφείο Πρωτοκό... 20190911
ΛΙΓ. ΜΕΓ. -1100000227
Προμήθεια
26/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111063
Επιγομωμένες Θωρακίσεις-Εξαρτήματα Μονάδων 3 & 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 27/09/2019 Σε Παράταση 245.984,60 Γραφείο Πρωτοκό... 20190927
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19058
Προμήθεια
09/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111229
ΡΑΓΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ B/W 04/11/2019 96.868,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20191104
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19314
Προμήθεια
09/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111230
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HPDE ΑΠΟ PE 3ης ΓΕΝΙΑΣ 04/11/2019 83.910,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20191104
ΛΜ - 2019 Ε19
Έργο
15/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112253
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας 29/10/2019 1.750.127 Μεγαλόπολη Αρκα... 20191029