Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19176
Προμήθεια
25/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109800
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ, ΕΒΑΠΟΡΕ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ 22/07/2019 143.438,50 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190722
Λ.Μ.Π. 1700000220
Υπηρεσία
08/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111003
Συντήρηση και υποστηρικτικές εργασίες του συστήματος διακίνησης τέφρας (pipe conveyors) και των συστημάτων διακίνησης ασβεστολίθου & γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 02/09/2019 240.568 Γραφείο Πρωτοκό... 20190902
Λ.Μ.Π. 1700000271
Υπηρεσία
20/01/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A113579
Αντικατάσταση της παλαιάς φθαρμένης επιλαστίχωσης, των δεξαμενών γύψου καθώς και των αγωγών αναρρόφησης αντλιών ανακυκλοφορίας γαλακτώματος γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε... 29/01/2020 Σε Παράταση 183.422,90 Γραφείο Πρωτοκό... 20200129
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345/ΕΠΑΝ. Νο1
Προμήθεια
27/12/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113528
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 27/01/2020 74.060,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200127
ΛΜ-2020 Ε1 (1200002968)
Υπηρεσία
23/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113594
Καθαρισμός ταινιοδρόμων – αυλών λιγνίτη της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 05/02/2020 47.500 Γραφείο πρωτοκό... 20200205
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000407
Προμήθεια
24/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114595
Προμήθεια Ασβεστόλιθου για τις Μονάδες 3 & 4 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 27/03/2020 2.562.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200327