ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000270 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/07/2019 - 09:14

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κο Αν. Ροζολής 27910-22151 (εσωτ 32672)
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αυλοί Λέβητα Μονάδας 4 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000270
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/06/2019
ΑΔ: A109785
Προϋπολογισμός: € 60.000 (χωρίς ΦΠΑ)