ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000407 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/01/2020

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/04/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Κ. Παπαθεοδοσίου 27910 22151 (εσωτ. 32699) & Τεχ. Πληροφορίες κ. Σ. Χ. Ισκάκης 2791022151 (εσωτ. 32232)
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ασβεστόλιθου για τις Μονάδες 3 & 4 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000407
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 24/01/2020
ΑΔ: A114595
Προϋπολογισμός: € 2.562.000 (χωρίς ΦΠΑ)

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000407 Λήψη