ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000430 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/06/2020

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Κ. Παπαθεοδοσίου, τηλ.: 27910 22151 εσωτ. 32699, e-mail : K.Papatheodosiou@dei.com.gr, fax: 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Κατάθεση Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου, Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες από την κα Μ. Πλιάκα, τηλ: 2791039151 εσωτ. 31151, e-mail: M.Pliaka@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ακροφύσια Συστήματος Ψεκαστήρων Πύργου Απορρόφησης Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000430
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/05/2020
ΑΔ: A116109
Συμπλήρωμα 1 18/06/2020
ΑΔ: A116219
Προϋπολογισμός: € 90.980 (χωρίς ΦΠΑ)