ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003173 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κονταργύρης Δ. τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32220, fax 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003173
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/06/2020
ΑΔ: A116180
Προϋπολογισμός: € 248.400 (χωρίς ΦΠΑ)