ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200003880 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2021 - 10:50

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτρη , email: D.Kontargyris@dei.gr, τηλ. 27910 22151-52 εσ. 32220, Fax +30 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22 200
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες από τον κ. Σκιαδά Λ., τηλ. 27910 22229, 25045 εσ. 33008, e-mail: L.skiadas@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή Ραούλων Ταινιόδρομων των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200003880
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/11/2021
ΑΔ: A119276
Προϋπολογισμός: € 54.400 (χωρίς ΦΠΑ)