ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004141 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/02/2021

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/02/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρη email: D.Kontargyris@dei.com.gr, τηλ.: 27910 22151-52 εσ. 32220, fax: +30 27910 24392
Υποβολή: Μεγαλόπολη 222 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004141
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/01/2021
ΑΔ: A117156
04/02/2021
ΑΔ: A117236
Προϋπολογισμός: € 124.924,50 (χωρίς ΦΠΑ)