ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 165 Έργο Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/09/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 22200 Μεγαλόπολη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΚΡΑΠ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 165
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/07/2020
ΑΔ: A116415
Προϋπολογισμός: € 165.000 (χωρίς ΦΠΑ)