ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19337 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/11/2019

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/11/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ BW

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19337
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
05/11/2019
ΑΔ: A112338
Προϋπολογισμός: € 29.234,45 (χωρίς ΦΠΑ)