ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/12/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τ.ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/11/2019
ΑΔ: A112378
Προϋπολογισμός: € 74.060,00 (χωρίς ΦΠΑ)