ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19354 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/12/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ B/W

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19354
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/11/2019
ΑΔ: A113423
Προϋπολογισμός: € 57.470,00 (χωρίς ΦΠΑ)