ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20038 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/02/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τ. ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΞΟΝΕΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20038
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/02/2020
ΑΔ: A114672
Προϋπολογισμός: € 33.463,31 (χωρίς ΦΠΑ)