ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20060 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/03/2020

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/04/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Τ. ΛΟΥΚΑΡΑ, τηλ.: 27910 25045, εσωτ. 33036 Fax: 2791024028
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΜΦΙΔΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20060
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
20/03/2020
ΑΔ: A114883
Προϋπολογισμός: € 28.335 (χωρίς ΦΠΑ)