ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20090 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πείροι και Δακτύλιοι Ερπυστριών και Κάδων Κύριων Μηχανημάτων Ορυχείου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20090
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/06/2020
ΑΔ: A116159
Προϋπολογισμός: € 29.557,72 (χωρίς ΦΠΑ)