ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20256 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/11/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τ.ΛΟΥΚΑΡΑ τηλ. 2791025045-48, εσωτ. 33036
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 22200 Μεγαλόπολη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20256
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/10/2020
ΑΔ: A116758
Προϋπολογισμός: € 11.280,96 (χωρίς ΦΠΑ)