ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 58 - Επανάληψη Νο1 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/07/2021

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/08/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Παπαθανασόπουλος Αλεξ.
Υποβολή: 22200 Μεγαλόπολη
Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 22200 Μεγαλόπολη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ-ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 58 - Επανάληψη Νο1
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/06/2021
ΑΔ: A118755
Συμπλήρωμα 1 26/07/2021
ΑΔ: A118892
Προϋπολογισμός: € 40221,67 (χωρίς ΦΠΑ)