Λ.Μ. 1200005402 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/12/2021 - 10:50

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος & ΒΑΡΟΥΤΑΣ Ιωάννης, email: D.Kontargyris@dei.gr & I.Varoutas@dei.gr, τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688, fax: +30 27910 24564 ή 27910 24392)
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΚΟΝΤΟΥ Μαρία, & ΖΕΥΓΙΤΗ Παναγιώτα, τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32217, 32232 & 31107 αντίστοιχα, ή με email: I.Iiopoulos@dei.gr & M.Kontou@dei.gr & P.Zevgiti@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες των Τομέων Λειτουργίας, Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: Λ.Μ. 1200005402
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/12/2021
ΑΔ: A119412
Προϋπολογισμός: € 292.859,20 (χωρίς ΦΠΑ)