ΛΜ - 2019 Ε10 (1200002153) Έργο Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/07/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ τηλεφωνικά 2791025045 εσωτ.33007) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή και Συντήρηση έργων υποδομής στα Ορυχεία της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΜ - 2019 Ε10 (1200002153)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/07/2019
ΑΔ: A110908
Προϋπολογισμός: € 77.247,50 (χωρίς ΦΠΑ)