ΛΜ - 2020 Ε19 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/09/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ
Υποβολή: Πρωτόκολλο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μον. Α.Ε.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό, είναι ο ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ της ΛΙΓ. ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε., Τ.Κ. 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. Πληροφορίες πα-ρέχονται από την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & την κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ τηλεφωνικά 2791025045 εσωτ.33074 , 33007) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 2791024564).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΛΜ - 2020 Ε19
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/09/2020
ΑΔ: A116568
Προϋπολογισμός: € 76.098,60 (χωρίς ΦΠΑ)