Λ.Μ.Π. 1200002396 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/11/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ.κ. Κονταργύρης Δ., Βαρουτάς Ι., 27910 22151-52, εσωτ. 32220 & 32688
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες Λειτουργίας στον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1200002396
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/11/2019
ΑΔ: A112366
Προϋπολογισμός: € 115.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)