Λ.Μ.Π. 1200003285 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/04/2020

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/05/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρης & κ. Ι. Βαρουτάς, τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32220 & 32688, FAX 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22200
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1200003285
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/04/2020
ΑΔ: A114960
23/04/2020
ΑΔ: A114992
27/04/2020
ΑΔ: A114999
29/04/2020
ΑΔ: A115037
Προϋπολογισμός: € 121.459,07 (χωρίς ΦΠΑ)