Λ.Μ.Π. 1200003573 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/07/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτρη & κ. ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688, Fax +30 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες:κ. ΜΑΓΚΛΑΡΗ Παναγιώτη), τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32241, e-mail: P.Magklaris@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση & επισκευή δεκαπέντε (15) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής Schindler του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1200003573
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/07/2020
ΑΔ: A116321
Προϋπολογισμός: € 25.740 (χωρίς ΦΠΑ)