Λ.Μ.Π. 1700000220 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/09/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικήτας & ΚΑΤΣΙΒΑΣ Δημήτριος, τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32250 & 32281
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση και υποστηρικτικές εργασίες του συστήματος διακίνησης τέφρας (pipe conveyors) και των συστημάτων διακίνησης ασβεστολίθου & γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1700000220
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
08/08/2019
ΑΔ: A111003
Προϋπολογισμός: € 240.568 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης