Λ.Μ.Π. 1700000222 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/08/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κος Ιωάννης Ηλιόπουλος τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32217,
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση τμήματος του ψυχοτεχνικού υλικού και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες στον Πύργο Ψύξεως κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Σεπτέμβριος 2019) της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1700000222
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
24/07/2019
ΑΔ: A110922
Προϋπολογισμός: € 90.504,40 (χωρίς ΦΠΑ)