Λ.Μ.Π. 1700000291 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/03/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κονταργύρης Δ. & κ. Βαρουτάς Ι. τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32220 & 32688
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση της παλαιάς φθαρμένης επιλαστίχωσης, των δεξαμενών γύψου καθώς και των αγωγών αναρρόφησης αντλιών ανακυκλοφορίας γαλακτώματος γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1700000291
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/02/2020
ΑΔ: A114728
Προϋπολογισμός: € 132.000 (χωρίς ΦΠΑ)